MN Nova

Aby ustalić wysokość naszego honorarium potrzebujemy informacji o:

  • Średniej ilości dokumentów
  • Rodzaju działalności i formy opodatkowania
  • Ilości osób i rodzaju umów do obsługi kadrowej

Już dziś poproś o bezpłatną wycenę.

Umowa na czas nieokreślony – w każdej chwili możesz ją rozwiązać bez żadnych konsekwencji.